Produksjon

All vår produksjon av Tyinlam er basert på å utnytte de fantastiske naturbaserte ressursene vi har rundt oss på best mulig måte. Alt fra vær og vind, til de fantastiske fjellområdene  rundt Jotunheimen,  gir oss smakfulle produkter av  ypperste kvalitet.

Når søyene har lammet tidlig på våren, slipper vi de ut på innmark etter 10 – 14 dager. Der går store og små på ugjødslet beite og koser seg i 3-4 uker med godt ettersyn, omsorg og mye oppmerksomhet fra oss. Alle blir veid og helsesjekket før vi slipper dem opp i «hagen» over Sveji, og de kan vandre fritt av gårde. De har snaufjellet som mål og beiter seg helt opp til 1450 moh. Dyrene flytter seg oppover i takt med utspring av friske skudd og gress, det er dette som  gir et godt og unikt næringsgrunnlag for sauene våre!

De spiser mye urter, og den friske høyfjellskosten gir oss et naturlig urtemarinert lammekjøtt med mye Omega-3 fettsyrer. Det blir saftig, og veldig smakfullt kjøtt.

Vi henter ned sauene fra høyfjellet i midten av september, og de går da kun noen få dager på innmarksbeite før de blir sendt til Nortura. Dette gir oss helt ferskt kjøtt med smak av høyfjell!

Livdyr, som skal bli en viktig del av neste års produksjon, går på ugjødslet beite frem til det blir fjøstid rundt 1. november. Da er den viktigste jobben å fore de riktig frem til parring i nov. – des. Dette er en spennende og veldig viktig tid for oss.

Kjell Gudmund bruker mye tid på utvelgelse av livdyr og å finne aktuelle «partnere» til disse. Vi parrer en andel av søyene våre naturlig med nøye utvalgte værer, og de aller beste søyene inseminerer vi med semin fra noen av Norges beste elite- værer for best mulig avlsresultat. Det er et høydepunkt å sjekke indeksen på dyra våre gjennom året, og så finne nye mål å jobbe mot.

Godt utpå nyåret gjennomfører vi fostertelling/ scanning av søyene for å se hvor mange lam hver av de venter, og så deler vi de i grupper etter forventet antall lam. Dette er fordi vi forer de nøye og riktig frem mot lammingen. Så blir det vår igjen, og sånn er et «saueår» for oss!