Sauekontrollen

Tyinlam er medlem av “Sauekontrollen” som er den landsomfattende husdyrkontrollen for sau, og der hvor all aktivitet i husdyrproduksjonen blir registrert.

Formålet med å være medlem er:

1. Det enkelte medlem får informasjon om egen besetning for styring/planlegging og kvalitetssikring av egen produksjon.

2. Gir fullstendig oversikt over dyrenes identitet, ved merking og informasjon av enkeltdyr i besetningen. Her legges grunnlaget for et landsomfattende avlsarbeid på sau.

3. Som medlem får man informasjon og oversikt over evnt. sykdom i besetningen. Helseopplysningene blir brukt til forebyggende tiltak og sykdomsbekjempelse.

4. Sauekontrollen gir nødvendig og sikker dokumentasjon ved livdyrsalg.

5. Opplysningene brukes til generell rådgiving, informasjon, forskning, statistikk og prognoser.

6. Oppmuntrer og skal være et tiltak som skaper et aktivt, engasjert og levende produsentmiljø.