Værering

Vi er med i Øye Værering, som består av 4 ivrige sauebønder i fjellbygda Øye, i Vang i Valdres. Alle i «ringen» har utvidet besetning og fjøs i seinere tid, og er over gjennomsnittet interessert i sauehold og avl. Væreringene er den viktigste delen i organiseringen av avlsarbeidet lokalt.

En værering er en gruppe sauebønder i et samlet geografisk område, som samarbeider om å avkomstgranske værer. Værene internt i ringen brukes til parring og byttes på mellom besetningene, med god oversikt for å unngå innavl, og derfor må man være medlem av «Sauekontrollen» for å være med i en «ring».

 

Det blir utarbeidet 6 indekser på sau for ulike egenskaper:

1. Slakteklasse – Klassifisering av kjøttkvaliteten, gjøres av slakteriet.

2. Slaktevekt – Korrigeres etter alder på slaktet

3. Morevne/vår – Morkomponenten i vårvekta på avkommet til søya

4. Fettgruppe – Klassifisering av fettmengde på kjøttet, gjøres av slakteriet.

5. Morevne/slakt – Morkomponenten i høstvekt og slaktevekt på avkommet til søya

6. Lammetall – Totalt fødte hos søyer 1., 2., og 3. kull.

Disse 6 egenskapene blir i «Sauekontrollen» samlet i en avlsverdi for det enkelte dyret, som kalles O- indeks. Denne indeksen er en av de viktigste faktorene som blir lagt til grunn ved påsett av søyelam om høsten, og ved valg av værer i parringen.

Salg av værelam som går igjennom nåløyet for krav til disse kriteriene, samt eksteriør bedømming som ull, beinstilling osv. er også en del av driften hos oss.